Prestatiemanagement

Prestatiemanagement

Je verwacht dat de medewerkers elke ochtend naar het werk komen, zich volledig inzetten voor de onderneming en goed presteren. Optimale prestatie is belangrijk om gestelde organisatiedoelen te behalen. Deze prestatie kan je meten aan de hand van maandcijfers, maar hierbij wordt prestatie slechts globaal en objectief uitgedrukt. De individuele prestaties komen vaak in halfjaarlijkse gesprekken aan bod. Om prestaties goed te kunnen managen heb je eigenlijk meer meetmomenten nodig.

Hiervoor kan het hr-instrument prestatiemanagement worden ingezet: een continu proces van het meten en ontwikkelen van prestatie op zowel individueel als teamniveau. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke individuen en/of teams op bepaalde aspecten meer begeleiding of juist uitdaging nodig hebben. Prestatiemanagement heeft onder andere invloed op strategie, feedback en ontwikkeling.

  1. strategie: je hebt meer informatie over de individuele en teamprestaties waardoor je hierop meer kan sturen. Deze sturing is nodig om de prestaties op één lijn te krijgen met de missie, doelen en strategie van de organisatie.
  2. feedback: door heldere communicatie over gewenste prestaties weten medewerkers beter wat van hen wordt verwacht. Onderzoek heeft meermaals uitgewezen dat duidelijke verwachtingen en feedback ervoor zorgen dat individuen en teams beter leren.
  3. ontwikkeling: prestatiemanagement biedt informatie over presteren en vormt hiermee een uitgangspunt voor keuzes met betrekking tot beloning, training en opleiding.

Het effectief inzetten van prestatiemanagement vraagt om aandacht en zorgvuldigheid. Zorg ten eerste voor een heldere visie en doelen binnen de organisatie. Enkel wanneer deze eenduidig worden uitgedragen, kunnen visie en doelen als meetpunt dienen.

Kies een betrouwbare en gebruiksvriendelijk methode die meerdere aspecten van prestatie meet. Kijk zowel naar objectieve kenmerken (cijfers en absentie) als naar subjectieve kenmerken (zelfbeoordeling, feedback). Zorg daarnaast voor consistentie door alle medewerkers te betrekken en vaste feedbackmomenten aan te houden.

Ten slotte is het verstandig om na te denken wie zich bezighouden met prestatiemanagement. Zijn dit teamleiders, de hr-afdeling, een externe partij of een combinatie? En hoe doe je dit bij zelfsturende teams? Wees tevens waakzaam op meetfouten. Subjectieve meetfouten komen snel voor, zoals het halo-effect; wanneer een bepaalde eigenschap van een persoon ervoor zorgt dat je onmiddellijk een algemene indruk van die persoon krijgt. Bijvoorbeeld: een leidinggevende vindt dat een werknemer erg goed kan verkopen en scoort hem onbewust ook hoger op andere vaardigheden zoals administratief werk.

Benieuwd hoe prestatiemanagement kan worden ingezet in jouw organisatie? Flexis helpt je hier graag bij. Wij zijn te bereiken via hr-advies@flexisuitzendbureau.nl of 024-3505002.