Bemiddeling

Bemiddeling

Uitzenden

U heeft tijdelijk of voor langere tijd een extra medewerker nodig? Flexis werft en selecteert voor u kandidaten waarna u kiest met welke kandidaat u in zee gaat. Mocht de kandidaat zo goed bevallen dan kunt u, in overleg, deze kandidaat zelf in dienst nemen en kiezen voor de volgende optie:

Werving en selectie

U zoekt een nieuwe medewerker in uw organisatie en heeft niet de middelen, kennis of mogelijkheden om dit proces op te pakken? Flexis is specialist in het werven en selecteren van de juiste kandidaten en neemt dit tegen een redelijke fee graag van u over. No cure, no pay.

Zzp- bemiddeling

Wij hebben een groot netwerk aan zelfstandigen zonder personeel (zzp). Voor deze groep zoeken wij actief naar opdrachten en zorgen wij dat voor de opdrachtgever en de zzp’er de Wet DBA op de juiste manier wordt toegepast.

Hr-advies

Heeft u een werknemer in dienst die langdurig ziek is en weet u niet hoe u hiermee verder moet? Flexis’ hr-advies kan u helpen bij deze en diverse andere personeelsvraagstukken. Hierbij kunt u onder andere denken aan: wet- en regelgeving, werving & selectie, functioneringsgesprekken, duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim, contractbeëindiging of organisatieverandering.
U kunt bij Flexis terecht voor hr-advies op maat bij: instroom, behoud en uitstroom van personeel. Wij helpen u graag met zowel kleine als grotere projecten. Flexis houdt haar opdrachtgevers op de hoogte van belangrijke veranderingen en komt graag langs om uw vraagstukken in kaart te brengen.

Werving & selectie en introductieperiode

Als werkgever investeert u veel in het aantrekken en inwerken van nieuwe medewerkers. Hierbij is het dan ook van groot belang dat de juiste kandidaat wordt geselecteerd. Flexis biedt diensten in het opstellen van functieprofielen en het voeren van selectiegesprekken aan. Wanneer de werknemer is aangenomen, kan Flexis u informatie bieden over de wetgeving omtrent het aangaan en de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Hierbij kunt u denken aan de ketenregeling, opvolgend werkgeverschap, concurrentiebeding, pensioen en doorwerking cao. Belangrijk is dat de werknemer zich ook snel op zijn of haar plek voelt. Flexis kan u adviseren hoe u zorgt dat u de werknemer de juiste informatie biedt, eventueel leiding geeft op afstand, de verwachtingen helder zijn, de werknemer zich prettig voelt in de organisatie en de doelen overneemt.

Functioneringsgesprekken

Flexis kan u helpen uw functioneringsgesprekken goed in te richten. Zo biedt het functioneringsgesprek ruimte om persoonlijke doelen en ontwikkeling van de werknemer te bespreken. Daarnaast verstrekt Flexis informatie omtrent de verplichtingen van zowel de werknemer als werkgever.

Duurzame inzetbaarheid

Door de hogere pensioenleeftijd moet men steeds langer doorwerken. Daarom is aandacht voor gezonde en vitale werknemers van belang. Flexis biedt advies over hoe uw bedrijf duurzame inzetbaarheid kan toepassen. Hierbij kunt u denken aan: beweging op het werk, de juiste thuiswerkplek, werk-privébalans, persoonlijke ontwikkeling en het benutten van individuele kwaliteiten van zowel jongere als oudere werknemers. Flexis biedt werkgevers ook informatie omtrent goed werkgever- en werknemerschap.

Coaching

Loopt u zelf of een van uw medewerkers vast in de werkzaamheden of samenwerking met collega’s, dan is het wellicht zinvol daar met een buitenstaander eens naar te kijken. Het is soms verrassend te zien hoe ogenschijnlijk kleine veranderingen een zoveel prettiger manier van werken kunnen veroorzaken. Coachingsgesprekken bieden uitkomst als u of uw medewerkers willen veranderen en ontwikkelen.

Verzuim

Hoge verzuimcijfers zijn veelal een grote kostenpost voor organisaties. Met name wanneer verzuim leidt tot een grote werkdruk binnen een organisatie, kunnen de problemen zich opstapelen. Flexis helpt u graag bij het opstellen van een plan van aanpak op maat. Wij geven advies omtrent het voorkomen van langdurig verzuim, het achterhalen van verzuimoorzaken en het voeren van verzuimgesprekken met werknemers. Hierbij bieden wij ook informatie over de wet- en regelgeving betreft het ziekteverzuim, re-integratie na ziekte en ziek uit dienst.

Contractbeëindiging

Flexis verstrekt informatie omtrent het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Hierbij kunt u denken aan: het aanzeggen van het contract, ontbindende voorwaarden, transitievergoedingen, ontslag en opzegging. Wij bieden u tevens handvatten voor het voeren van een slechtnieuwsgesprek en exitgesprek met een werknemer. Mocht het contact niet zo soepel verlopen tussen u en uw werknemer, dan bieden wij ook conflictbemiddeling aan.

Organisatieverandering

Gaat uw organisatie een verandering door of staat dit op de planning? Om de kans van slagen bij een verandertraject te verhogen, is het belangrijk dat uw werknemers goed hierin worden meegenomen. Hierbij is het van belang om de daadwerkelijke knelpunten in uw organisatie te achterhalen, helder te communiceren rondom de verandering en dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Flexis helpt u hierbij door gesprekken te voeren met zowel u als werkgever, als met de werknemers.