Organisatieverandering

Organisatieverandering

Elk mens is uniek. We maken eigen keuzes en streven onze ambities na. Hiervoor zetten we de stappen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Tegelijkertijd zijn mensen ook gewoontedieren.

We staan op, hebben een ochtendritueel en voeren onze werkzaamheden uit zoals we dat gewend zijn. Vaak zijn we tevreden met deze unieke gewoontes. Naast individuele gewoontes zijn binnen teams en organisaties ook veel gewoontes aanwezig, met name wanneer collega’s al een langere tijd samenwerken. Werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd en een half woord is al genoeg om te begrijpen wat een ander bedoelt. Dit voelt fijn, omdat je dan efficiënt kunnen werken.

Gewoontes kunnen dus een positieve invloed hebben op het werk. In sommige situaties zijn gewoontes echter nadelig en minder efficiënt. Teams kunnen namelijk vastroesten in de wijze waarop ze uitdagingen aangaan en problemen oplossen. De werknemers blijven dan ‘stilstaan’ in de tijd, terwijl de arbeidsomgeving constant verandert. De kans is groot dat de veranderbereidheid bij deze werknemers ook laag is. Om in te spelen op een dynamische arbeidsomgeving is verandering voor bedrijven noodzakelijk. Verandering op organisatieniveau kan alleen worden bewerkstelligd wanneer verandering ook plaatsvindt op individueel werknemersniveau. Het kan een hele uitdaging zijn om de werknemers uit hun oude patroon en gewoontes te halen.

Belangrijk is om werknemers bewust te maken van het belang van de verandering en hen tijdig voldoende informatie over de verandering te bieden. Denk hierbij aan de bedrijfsvisie, het veranderdoel en wat de verandering concreet betekent voor de werknemers. Om eventuele weerstand te verlagen, spelen sleutelpersonen een belangrijke rol. Deze sleutelpersonen zijn veelal gewaardeerde collega’s die voorstander zijn van de verandering en een rolmodel vormen voor collega’s. Wanneer de weerstand is afgenomen, kan een verandering in gang worden gezet. Werknemers moeten hierbij ervaren dat de verandering henzelf en/of de organisatie ook daadwerkelijk wat oplevert. Breng de werknemers dus goed op de hoogte van de ontwikkelingen en successen. Tenslotte is het belangrijk dat de verandering wordt geaccepteerd en werknemers niet terugvallen in oude gewoontes. Blijf dan ook na de verandering de visie uitdragen en zet een passende strategie voort, waarbij voldoende wordt geëvalueerd.

Wil je meer weten over veranderingen binnen jouw organisatie? Flexis biedt advies over organisatieverandering en vele andere personeelsvraagstukken. Wij komen graag langs voor een oriëntatiegesprek. Je kan ons bereiken op 024-3505002 of hr-advies@flexisuitzendbureau.nl