Hr-beleid: onmisbaar in organisaties

Hr-beleid: onmisbaar in organisaties

Hoe kijk je terug op het vorige jaar? Hopelijk is 2018 positief afgesloten en ben je tevreden over vorig jaar. Als ondernemer of leidinggevende ben je altijd in beweging. Het nieuwe jaar ben je ingeslagen vol energie en nieuwe ideeën voor het komend jaar. Je denkt wellicht zelfs aan uitbreiding van personeel en/of diensten.

 Bij uitbreiding van personeel komt echter meer kijken dan alleen werving, contracten en salaris. Om alles in goede banen te leiden en je plannen te realiseren, is een goed hr-beleid essentieel. Bij gebrek aan een volledig hr-beleid is de kans groot dat je achter de feiten gaat lopen en je ad-hoc moet ingrijpen. Een goed hr-beleid laat de organisatie efficiënter werken, wat tijd en geld bespaart. Daarnaast vergroot het de kans op tevreden werknemers, waardoor kosten van verzuim of verloop verminderen. Maar hoe zet je een hr-beleid op?

Het hr-beleid kan simpelweg worden ingericht rondom drie pijlers: instroom, doorstroom en uitstroom. De eerste pijler (instroom) hebben veel organisaties wel in het vizier. Hierbij wordt gekeken naar werving, inwerkperiode, arbeidsvoorwaarden, opvolgend werkgeverschap en personeelssamenstelling. Kijk hierbij ook naar de toekomst en niet alleen wat er nu nodig is.

De tweede pijler omvat de doorstroom. Doorstroom betreft het personeelsbehoud met onderwerpen als: beloning, opleiding, verzuim, beoordeling, conflictbemiddeling en verwachtingsmanagement. Regelmatige communicatie met werknemers is hierbij onmisbaar. Je kunt werknemers alleen in hun kracht zetten en optimaal van hun talenten gebruik maken, als je inzicht hebt in hun wensen en competenties.

De laatste pijler is uitstroom. Het gaat niet alleen om ontslag, maar ook over uitstroom bij pensioen, exitgesprekken, ontbindende voorwaarden en een eventuele transitievergoeding. Bij uitstroom is het doel dat de werknemer de organisatie op een positieve wijze verlaat.

Wanneer je weinig of geen hr-ervaring hebt, kan het opzetten van een hr-beleid een hele klus zijn. Zo moet het hr-beleid zowel horizontaal als verticaal samenhangen. Voor het bereiken van je doelen is horizontale samenhang belangrijk; in hoeverre staat het beleid in lijn met de doelen, de cultuur en de visie? Verticale samenhang is belangrijk om het hr-beleid te laten aansluiten bij (bestaande) hr-instrumenten, zoals: beloningsystemen en trainingen. Kan je hulp gebruiken bij het ontwikkelen van een hr-beleid?

Flexis helpt je graag door te sparren over dit onderwerp of in samenspraak een beleidsplan op maat op te stellen. Je komt met ons in contact middels 024-3505002 of hr-advies@flexisuitzendbureau.nl