Het beoordelen van werknemers

Het beoordelen van werknemers

Het beoordelingsgesprek is een bekend begrip bij iedere werkgever. Wanneer wordt gevraagd naar de inrichting van het beoordelingsgesprek, zullen vele werkgevers aangeven dat het gesprek goed is ingericht en met regelmaat plaatsvindt.

Vaak wordt een gesprek met de werknemer op een vast moment in het jaar gepland, waarin de werknemer wordt gevraagd hoe zij het werk ervaren en vervolgens geeft de werkgever zijn feedback. Wellicht wordt nog kort over het salaris gesproken en dan zit de vaste prik van het jaar er weer op.

Niets meer aan doen, toch? Waarschijnlijk kan er nog veel meer uit de beoordelingsgesprekken worden gehaald. Ten eerste is aan te raden om minimaal twee keer per jaar met de werknemer om tafel te zitten. Eenmaal voor het functioneringsgesprek: een tweezijdig gesprek waarbij gezamenlijk de ervaring en doelen over o.a. ontwikkeling en prestaties worden besproken. Het functieprofiel vormt hierbij een leidraad. Daarnaast heb je het beoordelingsgesprek. Dit gesprek is eenzijdiger, waarbij de leidinggevende het functioneren van de werknemer beoordeelt. Het oordeel wordt gebaseerd op doelen die in het functioneringsgesprek zijn gesteld. Als de werknemer zijn werk goed heeft gedaan kan dit worden vertaald in een beloning van bijvoorbeeld salarisverhoging of een bonus. Maar je kan ook denken aan een auto van de zaak of opleidingsmogelijkheden.

Goede verslaglegging is essentieel. Ten eerste is het voor zowel de werknemer als de leidinggevende prettig om het gesprek te kunnen teruglezen. Doe deze verslaglegging direct na het gesprek als het nog fris in het geheugen zit, stuur het naar de werknemer toe en laat het ondertekenen. Ten tweede is goede verslaglegging noodzakelijk bij eventueel ontslag. Wanneer je een werknemer wil ontslaan kan je niet zonder deze onderbouwing. De verslagen moeten netjes zijn opgeslagen in het personeelsdossier, waarbij ook klachten, verzuim of belangrijke afspraken worden genoteerd.

Flexis kan u helpen bij het opzetten van het beleid voor functionerings- en beoordelingsgesprekken binnen uw organisatie. Wij kunnen u handvatten en tips aanreiken, denk hierbij aan checklists of minimale/maximale bewaartermijnen van documenten. Ook bestaan er alternatieve vormen van feedback, zoals 360 graden feedback. Bent u ontevreden over een werknemer? Wij kijken graag of uw dossier voldoet voor ontslag of helpen u door middel van conflictbemiddeling.

Meer weten over beoordeling- en functioneringsgesprekken? Neem dan contact op via 024-3505002 of hr-advies@flexisuitzendbureau.nl