Foutencultuur

Foutencultuur

Het woord fout heeft voor veel mensen een negatieve lading. Dit komt door de consequenties van fouten, zoals: kwaliteitsvermindering en een slechte reputatie die mensen koppelen aan fouten.

Deze negatieve associaties zorgen ervoor dat werknemers vaak angstig zijn fouten te begaan en ze hierdoor gaan verzwijgen. Door de leerervaring die fouten met zich meebrengen, kunnen fouten ook positieve gevolgen hebben. Deze leerervaring heeft een positieve invloed op organisatieprestaties en wordt versterkt wanneer fouten met collega’s worden gedeeld.

De organisatiecultuur heeft een grote invloed op de mate waarin fouten binnen een team worden gedeeld. Een organisatiecultuur omvat de normen en gedragingen binnen de organisatie. Over deze cultuur wordt meestal niet openlijk gesproken; het heeft zich in de loop der jaren ontwikkelt en vormt een leidraad voor gedragsnormen. De cultuur kan zelfs sterk afwijken van de normen en waarden die de organisatie zelf naar buiten draagt.

Wanneer binnen een organisatie de nadruk ligt op de aversie van fouten, zal een fout uit angst voor negatieve consequenties krampachtig worden vermeden (preventie) en verzwegen. Deze fout kan hierdoor voor het individu, het team en de organisatie niet tot een leermoment leiden. Het is echter niet altijd mogelijk om een fout te vermijden, zeker niet in dynamische werkomgevingen waar aanpassingsvermogen belangrijk is. Hierdoor is het belangrijk dat er ook aandacht gaat naar het snel detecteren, corrigeren en leren van de fout. Vele factoren kunnen de foutencultuur binnen de organisatie beïnvloeden. Hierbij kan je denken aan korte communicatielijnen, inzicht in elkaars werkzaamheden, ervaren taakverantwoordelijkheid, inrichting van het overleg en werkoverdracht.

Heb jij het vermoeden dat binnen je organisatie beter met fouten kan worden omgegaan en wil jij hier graag advies over? Of ben jij benieuwd hoe de foutencultuur eruitziet? Neem dan vrijblijvend contact op met Flexis (024-3505002 of hr-advies@flexisuitzendbureau.nl).