Hoe kijk je terug op het vorige jaar? Hopelijk is 2018 positief afgesloten en ben je tevreden over vorig jaar. Als ondernemer of leidinggevende ben je altijd in beweging. Het nieuwe jaar ben je ingeslagen vol energie en nieuwe ideeën voor het komend jaar. Je denkt wellicht zelfs aan uitbreiding van personeel en/of diensten.

Het beoordelingsgesprek; een bekend begrip bij iedere werkgever. Wanneer wordt gevraagd naar de inrichting van het beoordelingsgesprek zullen vele werkgevers aangeven dat het gesprek goed is ingericht en met regelmaat plaatsvindt.

Werk vormt een belangrijk onderdeel van ons leven. De werkeloosheid neemt af en veel Nederlanders hebben een baan. Mede door internationale samenwerking wordt steeds meer verwacht dat bedrijven en werknemers continu bereikbaar zijn.

Elk mens is uniek. We maken eigen keuzes en streven onze ambities na. Hiervoor ondernemen we de stappen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Tegelijkertijd zijn mensen ook gewoontedieren.

Een organisatie vol samenwerkende en gemotiveerde werknemers, waarmee je het optimale resultaat kan behalen? Dit klink als een ideaal plaatje en is voor veel organisaties een dagelijkse uitdaging. Het kan inderdaad lastig zijn om iedereen te motiveren, maar het is zeker niet onmogelijk!

Door veranderingen in technologie, economie en concurrentie is de huidige werkomgeving complex en dynamisch. Het is van belang dat organisaties zich kunnen aanpassen aan de situatie en meebewegen met de markt. Om deze bewegingen tijdig te maken, is het essentieel om een goede personeelsplanning te maken.

Het woord fout heeft voor veel mensen een negatieve lading. Dit komt door de negatieve consequenties van fouten -zoals kwaliteitsvermindering en een slechte reputatie- die mensen koppelen aan fouten.

Stel je voor; een bepaalde vacature staat enige tijd open en je bent hard op zoek gegaan naar een nieuwe aanwinst voor je organisatie. Na veel tijd, moeite en sollicitatiegesprekken is het je gelukt!

De officiële pensioenleeftijd is dit jaar gestegen naar 68 jaar, waar het in 2014 nog 65 jaar was. Deze stijging is een voortdurende trend, waardoor werknemers tot een steeds latere leeftijd werkzaam zullen zijn. Nederland vergrijst, wat ook te merken is op de werkvloer binnen organisaties. Maar hoe ga je hiermee om?

“Geen etentje of koffie: ook onder volwassenen is pesten een probleem”, was de titel van een artikel van de NOS vorige maand. Pesten? Dat is toch iets voor kinderen? Zullen veel mensen denken. Pestgedrag komt inderdaad veel bij kinderen voor, maar ook 1 op de 10 volwassen werknemers is slachtoffer van pestgedrag.